logo blue transparency

Нашите услуги са съобразени с индивидуалните потребности на всеки клиент.

Ние сме екип от професионалисти ангажирани да предоставят качествена работа, добро обслужване и индивидуално внимание както на физическите, така и на юридическите лица. Независимо дали говорите английски, испански, българси или руски, ние можем да ви помогнем.

Arbat, ALC предлага голямо разнообразие от правни услуги, включително, но не само разрешаване на бизнес спорове, договорни спорове, спорове  свързани с отношенията между наемодател-наемател, строителни дефекти, семейно право, завещания и имотни въпроси, както и защита по наказателни дела и несъстоятелност.

През годините ние сме осъществили връзки с различни специалисти, като например счетоводители и експерти в различни области, на които можем да разчитаме, когато възникне такава необходимост за нашите клиенти.

AdobeStock

СЪДЕБНИ ДЕЛА

 

Всеки правен въпрос има срокове. Неспазването на тези срокове може да доведе до загуба на вашия иск или важни законови права.

Действайте сега!

 

House.

СПОРОВЕ МЕЖДУ НАЕМОДАТЕЛ-НАЕМАТЕЛ

Това производството може да бъде много стресиращо както за наемодателя, така и за наемателя. Ние се стремим да предоставим най-доброто обслужване както на едните, така и на другите.

African man in prison - hand cuffed through the bars of his jail cell

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

 

Ако мислите, че бихте могли да бъдете изправени пред криминални обвинения, не се колебайте, действате веднага и се свържете с нас.

Бъдете проактивни!

386301

ИЗВЪНСЪДЕБНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Съдилищата предоставят възможност за решаване на спорове по алтернативен начин. Тези способи не са толкова скъпи и отнемат по-малко време, отколкото един съдебен процес.

Наличност, такси и разходи зависят от характера, сложността и трудността на спора и варират от спор до спор. Във всеки случай, ние ще ви обясним наличните опции, както и всички приложими такси, преди да започнете процедура по медиация или арбитраж.

Emotional Stress, Bankruptcy, Finance.

НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Ако вие или вашият бизнес не могат да се справят с финансовите си задължения, ние можем да ви помогнем да се справите с това, както с ликвидирането на активи, за да изплатите дълговете си, така и чрез реорганизиране на дълга на по-малки месечни вноски.

Ние ще ви помогнем да разберете дали банкрутът е подходящ за вас и кой от шестте типа ще е най-подходящ във вашия случай.

НИЕ СЕ БОРИМ ЗА ВАС!

Ние се ангажираме да Ви предоставим високо ниво правни услуги. Подхождаме към всеки клиент индивидуално като акцентираме върху цялостност, застъпничество, и разбиране.